TJENESTER

 • Regnskapsførsel A-Å
 • Rådgivning
 • Årsregnskap og ligningspapirer
 • Fakturering
 • Etablering og sletting av selskap
 • Fusjon/Fisjon
 • Kurs
 • Regnskapsførsel A-Å
 • Vi bistår med hele prosessen – fra innskanning av bilag, til kontering, bokføring og ferdigstillelse av komplett regnskap helt fram til rapportering og analyser som utarbeides fra det ferdigstilte tallmateriale.
 • Rådgivning
 • Vi bistår med rådgivning for deres selskap både med hensyn til tallmateriale, styringsinformasjon – herunder styring av økonomi, soliditet samt likviditet i tillegg til rådgivning av interne rutiner.
 • Rådgivning kan også foregå på flere nivåer og flere lag i organisasjonen, det være seg ledelse, HR og medarbeidernivå.
 • Årsregnskap m/noter og ligningspapirer
 • Vi utarbeider alle nødvendige og pliktige oppgaver og skjemaer, inklusive eventuell årsberetning.
 • Fakturering
 • Vi bistår med ordinær fakturering i tillegg til purring og eventuell oversendelse til inkasso. Send oss fakturagrunnlaget og vi fakturerer med den største selvfølge.
 • Etablering og sletting av selskap
 • Vi bistår med hele prosessen som leder til stiftelse eller sletting av selskap.
 • Fusjon/Fisjon
 • Fusjon/Fisjon er en egen prosess som vi kan bistå fra initiell fase helt fram til sluttproduktet.
 • Kurs
 • Vi jobber med å utvikle kurs slik at du som nybegynner eller fersk i faget kan lære deg grunnleggende regnskap som kan danne et solid utgangspunkt for å bokføre ditt eget regnskap.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close